Βογιατζόγλου Systems: Αποφάσεις Γ.Σ.

16:05 26/6/2009 - Πηγή: Express
Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος, καθώς και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 ενέκρινε η εταιρία Βογιατζόγλου Systems ΑΕ στη σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση υπεβλήθησαν.
Keywords
Τυχαία Θέματα