Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Βαλκάν

Μετά την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαλκάν, η οποία πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2009, του Γεωργίου Μήττα ως νέου (πρόσθετου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον έχει επταμελή σύνθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 10.08.2012, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
Keywords
Τυχαία Θέματα