Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 9 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,6301 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 292.603,50 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα