Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

H LAMDA Development προέβη στις 9.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,64 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 112.820 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα