Στις 30/6 η γενική συνέλευση της ΒΙΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΒΙΣ καλεί τους μετόχους της εταιρείας0 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά την 30/06/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Keywords
Τυχαία Θέματα