Τι ποσοστά κατέχουν οι ξένοι στις τράπεζες

Αυξάνεται σταδιακά το ποσοστό των ξένων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Μετά την μεγάλη κάμψη μεταξύ Σεπτεμβρίου 2008 και Φεβρουαρίου του 2009 παρατηρείται επανάκαμψη των ξένων επενδυτών στις τράπεζες. Μακροπρόθεσμοι επενδυτές , hedge funds , τράπεζες , αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά ταμεία και funds έχουν τοποθετηθεί τους 3 τελευταίους μήνες στο ΧΑ και τις τράπεζες αποκομίζοντας αξιόλογα κέρδη.
Keywords
Τυχαία Θέματα