Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Frigoglass

Η Frigoglass προέβη στις 4 Ιουνίου 2009 μέσω της EFG EUROBANK χρηματιστηριακής, σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,41 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 128.335,85 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα