Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών από PC Systems

Η PC Systems προέβη την Τρίτη 09.06.2009, μέσω του μέλους του ΧΑ Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,40 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.200 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα