Πραξιτέλειο: ΟΚ από Γ.Σ. για ΑΜΚ και ομολογιακό 40 εκατ. ευρώ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Πραξιτέλειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 17.00, παρευρέθησαν 35 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσώπευαν 6.519.710 μετοχές σε σύνολο 9.550.386, ήτοι ποσοστό 68,27%. Όλες δε, οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα. Επί του 2ου θέματος ψήφισαν μέτοχοι με ποσοστό 52,91% (άρθρο 35 παρ.2 του ΚΝ.2190/20).
Keywords
Τυχαία Θέματα