Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 09.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,16 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.158 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα