Νωρίτερα θα ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου η S&B

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά θα ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου 2009 την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009, αντί για την αρχικώς ανακοινωθείσα ημερομηνία της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2009. Η εταιρία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.sandb.com) και στη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), και η δημοσίευσή τους στον Τύπο θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Keywords
Τυχαία Θέματα