Αλφα Γκρίσιν: Ολοκλήρωση συγχώνευσης με απορρόφηση της Γκρίσιν Παππάς

14:34 30/6/2009 - Πηγή: Express
Η εταιρία Αλφα Γκρίσιν Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει της υπ' άριθ. Κ2-6467/29-06-2009 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας "ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ". Η εν' λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε.
Keywords
Τυχαία Θέματα