Στις 27/7 κόβει μέρισμα η ΕΚΤΕΡ

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΚΤΕΡ το μέρισμα για τη χρήση 2008 ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάση του Ν.3697/2008 ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε 0,045 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα