Απορρόφηση θυγατρικής από την Αλφα Γκρίσιν

Eγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας Γκρίσιν Παππάς από την Αλφα Γκρίσιν. Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση εταιρείας 100% θυγατρικής, δεν υφίσταται θέμα έκδοσης νέων μετοχών ή σχέσης ανταλλαγής μετοχών. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Αλφα Γκρίσιν δεν μεταβλήθηκε και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 6.703.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 11.172.500 μετοχές 0,60 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα