Ιπποτούρ: Αναβολή γενικής συνέλευσης μετά από αίτημα μετόχου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ιπποτούρ, που είχε οριστεί για τις 29/06/2009, ανέβαλε τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, για τις 22/07/2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αναβολή της σημερινής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μετόχου της εταιρείας Ιωάννη Χανδρή.
Keywords
Τυχαία Θέματα