1ν. για κάθε 4 π. μετοχές από τη ΔΙΧΘ

Δε θα διανεμηθεί μέρισμα για την απελθούσα χρήση από τη Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, μετά από απόφαση της ετήσιας τακτικής γ.σ. των μετόχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα