Αναδιαρθρώνεται ο όμιλος Alapis

Η ALAPIS στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου, θα προβεί στη συγχώνευση δια της απορρόφησής της την 100% θυγατρική της εταιρεία ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Σύμφωνα με τις από 29/06/2009 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των προαναφερόμενων εταιρειών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση και η 30/06/2009 καθορίζεται ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα