Οι αποφάσεις της ΓΣ της Μαΐλης

Ολοκληρώθηκε η Τακτική γενική Συνέλευση της εταιρείας Μαΐλης, με τις ακόλουθες αποφάσεις:
Τυχαία Θέματα