Αττικές Εκδόσεις: Στις 30/7 η αποκοπή του μερίσματος

18:08 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,027 ευρώ ανά μετοχή, θα προχωρήσουν οι Αττικές Εκδόσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα