Μπήτρος: Εγκρίθηκε το σχεδίο σύμβασης συγχώνευσης θυγατρικών

16:55 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 69 §§ 1 & 2 του κ.ν. 2190/1920, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών "ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ" (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω τις κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της "ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ" κατά ποσοστό 35,96%) και "ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ" (100% θυγατρική), με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη εταιρία.
Keywords
Τυχαία Θέματα