ΕΤΕ: Συγκέντρωση υβριδικών τίτλων ύψους 450 εκατ. ευρώ

16:09 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
Κάτοχοι Υβριδικών Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ προσέφεραν τους Υβριδικούς τους Τίτλους στο πλαίσιο της προαιρετικής πρότασης που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 22 Ιουνίου, για την απόκτηση έως και του σύνολου των πέντε διαφορετικών σειρών προνομιούχων τίτλων έκδοσης της θυγατρικής του ομίλου, National Bank of Greece Funding Limited, ονομαστικής αξίας 1.050 εκατ. ευρώ περίπου, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης.
Keywords
Τυχαία Θέματα