Προοδευτική: Αγορά 26.890 μετοχών από Κ.Κούτλα

13:11 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
O Κωνσταντίνος Κούτλας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/05, προέβη στην αγορά 9.800 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.328,00 ευρώ, καθώς και στην αγορά 17.090 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 5.788,60 ευρώ, κατά τις συνεδριάσεις του ΧΑΑ στις 3.7.2009 και 6.7.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα