Γιατί παρά το discount του 23% δυσκολεύεται να προσελκύσει τους ξένους η ελληνική αγορά

Η έλλειψη ισχυρής προσδοκίας για τα κέρδη των εισηγμένων και η εκλογική αβεβαιότητα (τόσο για το πότε όσο και για το αποτέλεσμα) μπορεί να οδηγήσουν σε παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας.
Keywords
Τυχαία Θέματα