Μπήτρος Συμμετοχική: Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

16:41 7/7/2009 - Πηγή: Express
Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών, σε χωριστές συνεδριάσεις, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών "Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ" (με άμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 54,54% και έμμεση συμμετοχή μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της "Μπήτρος Μεταλλουργική.
Keywords
Τυχαία Θέματα