ΥΠΟΙΟ: Διάθεση πιστώσεων γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού περιφερειών

Τη διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού περιφερειών και περιφερειακών υπηρεσιών Υπουργείων για το τρίτο τρίμηνο του 2009, καθορίζει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα.Με την απόφαση αυτή αποδεσμεύεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους (Ιούλιος - Σεπτέμβριος), με βάση τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στο επόμενο, και τελευταίο, τρίμηνο θα αποδεσμευτούν με νεώτερη απόφαση η οποία θα εκδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.Για ιδιαίτερες κατηγορίες
δαπανών έχουν ορισθεί αυξημένα ποσοστά διάθεσης πιστώσεων:Μέχρι ποσοστού 100%, αποδεσμεύονται πιστώσεις για την κάλυψη μεταφοράς μαθητών.Μέχρι ποσοστού 90%, αποδεσμεύονται πιστώσεις για την κάλυψη εισφορών σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα καθώς για αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών.Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
Keywords
Τυχαία Θέματα