Αγορά 300 ιδίων μετοχών από Ελτράκ

Η Ελτράκ προέβη στις 09.06.2009 προέβη σε αγορά 300 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,15 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE.
Keywords
Τυχαία Θέματα