Αγορά 21.201 ιδίων μετοχών από MLS Πληροφορική

Η MLS Πληροφορική προέβη την Τρίτη 23.06.2009 σε αγορά 21.201 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,44 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 30.577,90 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της GUARDIAN TRUST ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα