ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ(Σ.Β) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1405715 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΣΗΣ MULPER MI ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΟΤ 281.

Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ(Σ.Β) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 1405715 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΣΗΣ MULPER MI ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΟΤ 281.
Ημ/νια: 20/12/2012
Φορέας: Δήμος Περιστερίου
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞ2-7Γ6
Keywords
Τυχαία Θέματα