Πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για την αποτελεσματικότητα και βελτίωση των σχημάτων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ

Δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε από τη Δευτέρα 4/11 η Κομισιόν, σχετικά με τιςΓεωγραφικές Ενδείξεις και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ).

Η διαβούλευση απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά και στους εμπλεκόμενους παραγωγούς, μεταποιητές, εθνικές αρχές και ερευνητές, και στόχος είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορία σχετικά με την κατανόηση των συστημάτων ποιότητας τροφίμων της Ε.Ε.

Πιοσυγκεκριμένα, η αξιολόγηση που επιχειρεί η Κομισιόν θα εξετάσει κατάπόσον τα συστήματα ποιότητας είναι αποτελεσματικά, αποδοτικά, συναφή και συνεπήγια ορισμένα τρόφιμα και γεωργικά

προϊόντα.

Τα συστήματαγια τα οποία μιλάμε είναι:

Γεωγραφικές Ενδείξεις: παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή (ΠΟΠ - ΠΓΕ). Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα: εγγυώνται ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί με παραδοσιακές μεθόδους.

Οισυμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμητους για την αποδοτικότητα αυτών τωνσυστημάτων ποιότητας, αλλά και για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να απλουστευθούν οι διαδικασίες απόδοσής τους.

Τα συστήματα ποιότητας προστατεύουν την Ονομασία από την παραποίηση και την κακή χρήση. Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις ανήκουν στο σύστημα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε., και προστατεύονται νόμιμα από απομίμηση και κατάχρηση εντός της Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες όπου εφαρμόζεται ειδική προστασία μέσω μιας συμφωνίας ή άμεσης αίτησης του δικαιούχου.

Η δημόσια διαβούλευση διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. ανοίγει για περίοδο 12 εβδομάδων και θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2020.

The post Πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για την αποτελεσματικότητα και βελτίωση των σχημάτων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα