Φωτεινή Αραμπατζή: Έτσι θα αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα

Στοτρίπτυχο «αύξηση του εισοδήματος, πρόσβαση στη ρευστότητα, μείωση τουκόστους παραγωγής» συνόψισε τις κυβερνητικές προτεραιότητες στον αγροτικότομέα η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζήκατά την ομιλία της το Σάββατο 2/11 στο Agribusiness Forum, στις Σέρρες.

«Μετά τις μειώσειςφόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν είτε θεσπιστεί είτε δρομολογηθεί,εξετάζουμε -εφόσον υπάρχει δημοσιονομικός χώρος τον Νοέμβριο- την επανακαταβολήτου ΕΦΚ

στο αγροτικό πετρέλαιο, με τρόπο δίκαιο, εξορθολογισμένο καιλειτουργικό», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτηταέδωσε στη μείωση του κόστους άρδευσης και ειδικότερα στον αρδευτικό χάρτη τουΝομού Σερρών λέγοντας χαρακτηριστικά «με δεδομένο ότι στο τρέχον ΠρόγραμμαΑγροτικής Ανάπτυξης έχει ενταχθεί μόλις ένα αρδευτικό έργο του Νομού μας,θέτουμε από τώρα ως στόχο την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Σας καλώ λοιπόν ναπροετοιμαστούμε επαρκώς από τώρα, Δήμοι και ΤΟΕΒ, με την εκπόνηση μελετών τόσοαπό χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώδιερευνούμε τη δυνατότητα ένταξης αρδευτικών έργων στο πρόγραμμα “Φιλόδημος”του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Υφυπουργός ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων πρότεινε ακόμη τη «νομική κατοχύρωση ελάχιστηςδιαίρεσης της αγροτικής γης» γιατί, όπως εξήγησε, «η έλλειψή της οδηγείσε απαξίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης», ενώ στο θέμα της ρευστότηταςεπισήμανε: «έπρεπε να έλθει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ναενεργοποιήσει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικού Τομέα με 400 εκατ. Ευρώ του ΠΑΑ,ξεκλειδώνοντας επιτέλους τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχεαφήσει στα αζήτητα». Παρέπεμψε μάλιστα και στο ιρλανδικό μοντέλο, στοπλαίσιο του οποίου χορηγήθηκαν δάνεια στους αιγοπροβατοτρόφους με ιδιαίτερα ευνοϊκούςόρους.

«Ασπίδα» των παραγωγώνοι επιδοτήσεις

Η κ. Αραμπατζή έκανεειδική αναφορά στις επιδοτήσεις υπογραμμίζοντας πως «αν και εύκολαλοιδορούνται από μια επιδερμική, αθηνοκεντρική αντίληψη, είναι απολύτως αναγκαίες.Είναι η “ασπίδα” των αγροτών και κτηνοτρόφων μας στην παγκοσμιοποίηση και τουςεμπορικούς πολέμους αλλά και στους πολλαπλούς ρόλους (περιβαλλοντικούς,κοινωνικούς, εθνικούς), που καλούνται να επιτελέσουν. Γιατί ουσιαστικά καιτελικά οι επιδοτήσεις, στην ίδια την κοινωνία επιστρέφουν ως διατροφικήασφάλεια, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία».

Ιδιαίτερηβαρύτητα έδωσε και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική τονίζοντας ότι «πρέπει νατρέξουμε με ταχείς ρυθμούς αφενός καταρτίζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο της χώραςμας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο αφετέρου αντιπαλεύοντας τουςδιαμορφωμένους και αφημένους, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, κινδύνους τηςεξωτερικής σύγκλισης».

Μέσωτης καθετοποίησης της παραγωγής, πολλαπλασιάζεται το εισόδημα

Για την αύξηση τουεισοδήματος του παραγωγού, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνχαρακτήρισε «“κλειδιά” την καθετοποίηση της παραγωγής, τη μεταποίηση, τηνεμπορία, την προστιθέμενη αξία του Αγροδιατροφικού Τομέα, που δημιουργεί νέεςθέσεις εργασίας από τη μικρή οικογενειακή κλίμακα μέχρι τις μεγαλύτερεςεκμεταλλεύσεις».

Ως ενδεικτικό παράδειγμαανέφερε το κατσικίσιο γάλα σημειώνοντας ότι η τιμή του, που κυμαίνεται σε 50έως 60 λεπτά για τον παραγωγό, πενταπλασιάζεται όταν πωλείται ως φρέσκο γάλα καιδεκαπλασιάζεται μετά την επεξεργασία του ως τυρί, γιαούρτι ή ακόμη και γλυκό. «Συνεπώς,μέσω της μεταποίησης, ο κτηνοτρόφος μπορεί ακόμη και να πενταπλασιάσει τοεισόδημά του. Φανταστείτε: σαν να έχει αυξήσει το κοπάδι του από τα 100στα 500 ζώα», επισήμανε.

Η κ. Αραμπατζή προσδιόρισετους βασικούς παράγοντες για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος στους εξής:

- «Οικογενειακές,οικοτεχνικές, επιχειρηματικές μονάδες, σύμφωνα με τα πρότυπα του εξωτερικού,που χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα μέτρα της μεταποίησης, του LEADER, τωνπολύτιμων κονδυλίων του ΠΑΑ, ξεκλειδώνοντας τη ζητούμενη προστιθέμενη αξία».

- «Υγιή, δυναμικά,συνεταιριστικά σχήματα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, ΔιεπαγγελματικέςΟργανώσεις, που εξασφαλίζουν μέγεθος, οικονομίες κλίμακος, ισχυρήδιαπραγματευτική δύναμη στη διαμόρφωση των τιμών, άμεση και ποιοτικήανταπόκριση στην ευρωπαϊκή και διεθνή ζήτηση αποτελώντας τον “κρίκο” πουσυνδέει την παραγωγή με την κατανάλωση».

- «Αξιοποίηση τηςΕυφυούς-Έξυπνης Γεωργίας, στην άρδευση, στη λίπανση, στη φυτοπροστασία, στηνεξοικονόμηση πόρων, στη χρήση της Γνώσης και της Καινοτομίας, που αποτελούν προαπαιτούμενοκαι στρατηγικό στόχο της νέας ΚΑΠ».

- «Αξιοποίηση τηςΓεωθερμίας, ιδιαίτερα στον προικισμένο Νομό Σερρών, με δεδομένο ότι η νέα ΚΑΠστρέφει πόρους και στρατηγική στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και τωνΑΠΕ».

- «Εξωστρέφεια, μεσχέδιο και αυτοπεποίθηση αλλά και προϊόντα με ονοματεπώνυμο στις αγορές (ΠΟΠ,ΠΓΕ, ΕΠΙΠ)».

- «Σύνδεση με τονΤουρισμό και τους 30 εκατομμύρια δυνητικούς “πελάτες” των αγροδιατροφικών μαςπροϊόντων –στόχος η προσέλκυση τουριστών με την αξιοποίηση του Μνημείου τηςΑμφίπολης.

Νέαδυναμική στην αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος

«Η πολιτική μας βούληση–δια στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη- για πάταξη τωνελληνοποιήσεων και η εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς ΥΠΑΑΤ κατάφερε ήδηνα δημιουργήσει νέα δυναμική στην αγορά του αιγοπρόβειου γάλακτος με όλες τιςενδείξεις να συγκλίνουν ότι οι τιμές κινούνται και πάλι ανοδικά»,υπογράμμισε η κα Αραμπατζή αναφερόμενη στις ελληνοποιήσεις και στο κυβερνητικόσχέδιο για την αντιμετώπισή τους.

Επαναβεβαίωσε ότι «εργαζόμαστε ήδη για την ενιαιοποίηση των βάσεων δεδομένων των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου μας (ΑΡΤΕΜΙΣ, TRACES, Κτηνιατρική βάση δεδομένων Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ) ώστε να ταυτοποιείται το κρέας “από το στάβλο έως το πιάτο του καταναλωτή”.

Ενώ δουλεύουμε με πυρετώδεις ρυθμούς για τη σύνταξη, επιτέλους, των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης -που αποτελούν συν τοις άλλοις “ασπίδα” απέναντι στους κινδύνους της απόλυτης εξωτερικής σύγκλισης».

The post Φωτεινή Αραμπατζή: Έτσι θα αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα