Γεωτεχνικοί: Αναγκαία η ρύθμιση του τοπίου της τηλεργασίας

Με την κατάσταση λοκντάουνπου είχε δημιουργήσει για εβδομάδες η ανάγκη περιορισμού της πανδημίας, η τηλεργασίαείχε γίνει απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής ζωής πολλών εργαζομένων. Και γιαμερικούς από αυτούς εξακολουθεί να είναι.

Αυτό συμβαίνει βεβαίωςκαι για τους Γεωτεχνικούς του Δημοσίου, οι οποίοι όμως είναι και μια ιδιαίτερηκατηγορία, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις απαιτείται η φυσική τους παρουσία στοπεδίο (π.χ. στην αυτοψία στο Δάσος από τον Δασολόγο, στην παραλαβή του ΣχεδίουΒελτίωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης από τον Γεωπόνο, στη εφαρμογήπρογράμματος Κτηνιατρικών ελέγχων από

τον Κτηνίατρο, στον έλεγχο του έργου απότον Γεωλόγο, στην παρουσία στην Ιχθυόσκαλα του Ιχθυολόγου, κλπ.).

Με αφορμή τις νέες συνθήκεςκαι τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, αλλά και με δεδομένο ότι μέρος τωνλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης μεταφέρθηκε εκτάκτως τις προηγούμενες εβδομάδεςσε πρακτική τηλεργασίας, η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών του Δημοσίου διατυπώνειτη γνώμη ότι δεν πρέπει να παραμείνει γενικό και αφηρημένο το θεσμικό πλαίσιο τηςτηλεργασίας, αντιθέτως πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις προστασίας των εργαζομένων.

Η ΠΟΓΕΔΥ, λοιπόν, καταθέτειπαρατηρήσεις και προτάσεις για μια συζήτηση την οποία «οφείλει η Πολιτεία να την κάνει έγκαιρα καιανοιχτά και με σεβασμό στα δικαιώματακαι στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων».

Σε έγγραφό της προς τονυπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο και τον υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη,η ΠΟΓΕΔΥ διατυπώνει συνοπτικά τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της:

1. Η τηλεργασίανα αποτελεί Μέσο Προστασίας στην πανδημία και σε άλλες έκτακτες συνθήκες γιατην Πολιτική Προστασία και όχι διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, όπωςθεσπίστηκε στις πρόσφατες ΠΝΠ. Να τηρηθεί η πρόβλεψη της ΕΣΣΕ και τηςΕυρωπαϊκής Οδηγίας για συναίνεση του εργαζόμενου με δήλωση του για τηλεργασία. Είναιεθελοντική μορφή εργασίας τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη καιέτσι πρέπει να παραμείνει. Όσοι μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, νασυνεχίσουν να το κάνουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με βάση ταεπιδημιολογικά ή έκτακτα δεδομένα. Επειδή όμως κανένας δεν μπορεί και δενπρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον και στο σπίτι τουκαθενός, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι μπορούν εν δυνάμει ναεργαστούν από την οικεία τους και η τηλεργασία δεν μπορεί να μετατραπεί σεμόνιμη συνθήκη για κανέναν εργαζόμενο και εργαζόμενη μετά το πέρας τηςπανδημίας. Η μονομερής αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος και η απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον γιαμακρά χρονικά διαστήματα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στηνπροσωπική – οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.

2. Ο εκάστοτε εργοδότης/ Yπηρεσίατου Δημοσίου πρέπει να είναι υπεύθυνος γα την παροχή, εγκατάσταση και συντήρησηόλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περίπτωση πουδεν δύναται να το κάνει αυτό η υπηρεσία και εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει μόνοςτου τέτοιο εξοπλισμό, πρέπει να λάβεικάποια αποζημίωση για την χρήση και συντήρησή του και αυτή η αποζημίωση νακαταβάλλεται για όσο τουλάχιστον επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες. Από πούτεκμαίρεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να έχει εγκατεστημένο στο σπίτιτου τεχνολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για τηλεργασία ή και ακόμη και αν τονκατέχει ποια νομοθεσία τον υποχρεώνει να τον διαθέτει χωρίς αποζημίωση αφενός στην υπηρεσία του και αφετέρουνα τον στερεί ενδεχομένως από τα λοιπά Mέλη του οικογενειακούπεριβάλλοντος (π.χ. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους εκτυπωτές και τουςσαρωτές, τα τυχών αναλώσιμα γραφείου, κ.λ.π.). Δεν είναι κατ΄ αναλογία ίδιαπερίπτωση με την διάθεση και χρήση των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων πουδιαθέτουμε εφόσον έχουμε και επιθυμούμε στην υπηρεσία μας; Αυτή τη στιγμή-εκτόςίσως ελαχίστων εξαιρέσεων- οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν τον προσωπικό τουςεξοπλισμό τον οποίο έχουν προμηθευτεί με δικά τους έξοδα και το κάνουν μεπροθυμία γιατί αντιλαμβάνονται το έκτακτο και ιδιαίτερο της κατάστασης, αλλάαυτό δεν πρέπει επ΄ ουδενί τρόπο να παγιωθεί.

3. Σε κάθε ειδική νομοθέτηση που θα προκύψει για την τηλεργασία, να διατυπώνεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο πλήρης σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων και των σχέσεων εργασίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι οποίες να διαφυλάσσονται και με τεχνικούς τρόπους. Εννοείται πως πρέπει να διασφαλίζεται η απόλυτη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου χωρίς να επιτραπούν Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του εργαζομένου (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή κλπ). Κατάλληλη κατάρτιση επικεντρωμένη στον ιδιαίτερο τεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται στην διάθεση του εργαζόμενου αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οργάνωσης της εργασίας.

4. Κάθε ειδική νομοθέτηση που θα προκύψει να είναι εστιασμένη στην έκτακτη εφαρμογή της τηλεργασίας για συνθήκες πανδημιών και περιπτώσεων ειδικής ανάγκης πολιτικής προστασίας (π.χ. ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές), όπως ίσως και περιπτώσεις έκτακτες για την συγκεκριμένη Υπηρεσία (π.χ. περιόδους μετεγκατάστασης, κάποιων ειδικών συνθηκών όπως ατύχημα στις εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) και φυσικά όχι να καθιερώνει υποχρεωτική την τηλεργασία αδιακρίτως για όλες τις χρονικές περιόδους και τις καταστάσεις.

[Photo by Pierre Bamin on Unsplash]

The post Γεωτεχνικοί: Αναγκαία η ρύθμιση του τοπίου της τηλεργασίας appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα