Αυστηροί έλεγχοι στις εισαγόμενες ζωοτροφές υπό τον φόβο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Μπορεί να μην έχει εφαρμοσθεί καθεστώς «καραντίνας» στις εισαγόμενες ζωοτροφές, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στην Ελλάδα, όπως ζητούν κυβερνητικοί βουλευτές από τον υπουργό ΑΑ&Τ Μ. Βορίδη, όμως είναι γεγονός ότι έχουν ληφθεί σειρά μέτρων για τον έλεγχο των ζωοτροφών.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από απαντήσεις της υφυπουργού Φ.Αραμπατζή, όσον αφορά τον έλεγχο της διακίνησης και προμήθειας ζωοτροφών, το ΥΠΑΑΤ(Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών)

έχει προβεί στη λήψη των κάτωθιμέτρων: - αυξημένοιεπίσημοι έλεγχοι από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές σε φορτία ζωοτροφών πουδιακινήθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα και ενημέρωση του Υπουργείου σχετικά με τααποτελέσματα αυτών,
- έλεγχοι σε επιχειρήσεις που διακινούν ζωοτροφές από τη Βουλγαρία (εισαγωγείςζωοτροφών, παρασκευαστήρια, διανομείς),
- έλεγχοι από τους επόπτες ζωοτροφών των ΔΑΟΚ σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,οι οποίες προμηθεύτηκαν ζωοτροφές προερχόμενες από τη Βουλγαρία και ενημέρωσητων αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και των Π.Ε. της χώρας,προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες κλινικές εξετάσεις των χοίρων,
- έλεγχοι σε εταιρείες, οι οποίες μεταφέρουν ζωοτροφές από τη Βουλγαρία, ωςπρος την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας αυτών και
- ενημέρωση για τη λήψη προληπτικών μέτρων από τις ελληνικές χοιροτροφικέςεκμεταλλεύσεις, κατόπιν σύστασης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείουγια την αποφυγή προμήθειας ζωοτροφών από Βουλγαρία και ιδιαίτερα από περιοχές,στις οποίες έχουν αναφερθεί κρούσματα της νόσου.

Keywords
Τυχαία Θέματα