Τράπεζα Κύπρου: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2013/2018

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 με κωδικό ΤΡΚΜΧ/ BCCB της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009 αποφάσισε το Χρηματιστήριο Κύπρου προκειμένου, όπως είπε, να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να διεκπεραιωθεί ορθά η όλη διαδικασία των αιτήσεων, της ανταλλαγής και της τελικής κατανομής των νέων Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου της Τράπεζας. Η επαναδιαπραγμάτευση των πιο πάνω Μετατρέψιμων Χρεογράφων θα αρχίσει στις 16 Ιουνίου 2009. Η απόφαση αυτή ελήφθη για προστασία των επενδυτών, κατόπι σχετικού αιτήματος του Σύμβουλου της έκδοσης των νέων Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι θα γίνει και αντίστοιχη αναστολή της διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Keywords
Τυχαία Θέματα