Ιμάκο: Μείωση τζίρου και περιορισμός των ζημιών στο τρίμηνο

Πτώση τζίρου και ζημιές εμφάνισε η Ιμάκο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για την περίοδο που έκλεισε την 31η Μαρτίου 2009, διαμορφώθηκε σε 7.139 χιλ. ευρώ έναντι 9.052 χιλ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2008 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 21 %. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1.044 χιλ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2009 έναντι 1.166 χιλ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10%. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 15% την 31η Μαρτίου 2009 έναντι 13% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά
κέρδη/ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 159 χιλ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2009, έναντι ζημιών 573 χιλ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2008, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική βελτίωση σε ποσοστό 72%.Σε επίπεδο ομίλου ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την περίοδο που έκλεισε την 31η Μαρτίου 2009 διαμορφώθηκε σε 9.453 χιλ. ευρώ έναντι 11.474 χιλ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2
Keywords
Τυχαία Θέματα