Ευρωσυμμετοχές: Ενέργειες για άρση Επιτήρησης

11:05 1/6/2009 - Πηγή: Euro2day
Σε ενέργειες για άρση επιτήρησης, στην οποία τέθηκε την 4.4.2006 λόγω της μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2005 προχωρά η Ευρωσυμμετοχές.
Keywords
Τυχαία Θέματα