Ελληνική Υφαντουργία: Διευρύνθηκαν οι ζημίες

Η διεθνής οικονομική συγκυρία επηρέασε την πορεία του ομίλου Ελληνική Υφαντουργία. Οπως τονίζει η διοίκηση, λόγω της συνεχιζόμενης με ιδιαίτερη ένταση οικονομικής ύφεσης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και παρά το γεγονός ότι η εταιρεία διατήρησε τους πελάτες της, αλλά, με μειωμένες παραγγελίες, σημειώθηκε πτώση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα αποτελέσματά της. Αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στις υπόλοιπες βιομηχανίες παραγωγής denim στην Ευρώπη. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου
κατά το 1ο τρίμηνο 2009 ανήλθε στο ποσό των 14,4 εκ. ευρώ έναντι 21,5 εκ. της αντίστοιχης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 33% σε σχέση με πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 11 εκ. έναντι ευρώ 19 εκ. του αντίστοιχου τριμήνου 2008, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σημειώνεται ότι άνω του 75% του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας προέρχεται από εξαγωγές. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 0,4 εκ. έναντι 2,2 εκ. της αντίστοιχη
Keywords
Τυχαία Θέματα