Συνήγορος του Πολίτη: Νέα αρμοδιότητα η παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Η παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες προστέθηκε στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με το νόμο 3769/2009, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανεξάρτητη αρχή αναλαμβάνει την παραπάνω αρμοδιότητα στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως φορέας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης.Η νέα αρμοδιότητα αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ οι πολίτες που θεωρούν ότι βλάπτονται από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, μπορούν πλέον να απευθύνονται στο Συνήγορο του Πολίτη και να ζητούν την παρέμβασή του.
Keywords
Τυχαία Θέματα