Τράπεζα Κύπρου: Ανανεώθηκε η θητεία της εκτελεστικής διεύθυνσης του ομίλου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι το δσ της αποφάσισε να ανανεώσει τα συμβόλαια υπηρεσίας του κ. Ανδρέα Ηλιάδη, ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή συγκροτήματος, και του κ. Γιάννη Κυπρή, πρώτου γενικού διευθυντή συγκροτήματος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Τα νέα συμβόλαια είναι πενταετή και ισχύουν
από 1 Ιανουαρίου 2009. Ως γνωστό οι κ.κ. Ηλιάδης και Κυπρή διορίστηκαν στις θέσεις που κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2005.Στα νέα συμβόλαια έχουν τροποποιηθεί οι βασικές αρχές για την καταβολή φιλοδωρήματος, ούτως ώστε αυτά να συνάδουν με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του συγκροτήματος, κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου, δήλωσε ότι, το διοικητικό συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του για ανανέωση των συμβολαίων των κ.κ. Ηλιάδη και Κυπρή, εκφράζει έμπρακτα την εκτίμησή του για το έργο που επιτέλεσε και επιτελεί η ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση με επακόλουθο τα πολύ κ
Keywords
Τυχαία Θέματα