Η Μέτκα θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό της ΔΕΗ για ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα ανακοίνωσε η Μέτκα. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠΠ -903907, που προκήρυξε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., για το έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΙΛΩΤΑ". Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ή σε περίπτωση αναβολής η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί.
Keywords
Τυχαία Θέματα