Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Microland

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.", από 15 Ιουλίου 2009, αποφάσισε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σπύρος I. Καπράλος, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Στο αιτιολογικό της απόφασης επισημαίνεται ότι δεν διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των εν λόγω μετοχών, ενώ επίσης στόχος είναι η προστασία του επενδυτικού κοινού μέχρι αυτό να ενημερωθεί για τον οριστικό σχεδιασμό της εταιρίας σε σχέση και με το πλάνο της κεφαλαιακής αναδιοργάνωσης της μητρικής εταιρίας "ALTEC Α.Β.Ε.Ε."
Keywords
Τυχαία Θέματα