Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απο το ΒΕΑ

Nέες ηλεκτρονικές του υπηρεσίες μέσω του «Portal ΒΕΑ» www.acsmi.gr παρέχει στα μέλη του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέες υπηρεσίες στοχεύουν στην διευκόλυνση των συναλλασσομένων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.Έτσι από την έδρα της επιχείρησης καθίσταται δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού για χρήση στις ΔΟΥ (Με απλή συμπλήρωση του ΑΦΜ
και του ΑΜ ΒΕΑ και προϋπόθεση την ταμειακή ενημερότητα).Ακόμη κάθε νέα ατομική επιχείρηση έχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής προεγγραφής της στα μητρώα του ΒΕΑ από οποιοδήποτε Η/Υ. Η όλη διαδικασία συνδέεται με συμπλήρωση ειδικής φόρμας μέσω του Portal του ΒΕΑ.Στη συνέχεια το ΒΕΑ αποστέλλει το πιστοποιητικό προεγγραφής ηλεκτρονικά, το οποίο και αποτελεί θεώρηση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας για περαιτέρω διαδικασία έναρξης.Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν την απαρχή απλούστευσης διαδικασιών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Keywords
Τυχαία Θέματα