Μινέρβα: Σε 0,072 ευρώ το μέρισμα μετά φόρων για τη χρήση 2008

Στο ποσό των 0,08 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα που θα διανείμει η εταιρεία Μινέρβα για τη χρήση 2008, όπως αποφάσισε χθες η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,072 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας
στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων κατά την 23/6/2009 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 29η Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και για ένα έτος, συγκεκριμένα μέχρι την 29η Ιουνίου 2010, από την πληρώτρια Τράπεζα Εθνική της Ελλάδος Α.Ε ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α.Α και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον
Keywords
Τυχαία Θέματα