Αγορές μτοχών από insiders στη Forthnet

Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης. Αναλυτικότερα, η Forgendo Ltd, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας κκ. Deepak Srinivas Padmanabhan και Saviour Portelli, ενημέρωσε την Εταιρεία με τις από 11.06.2009 και 12.06.2009 σχετικές γνωστοποιήσεις της, ότι προέβη α) την 10/06/2009, σε απόκτηση 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 552.120,00 ευρώ και β) την 11/06/2009, σε απόκτηση 291.182 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 554.789,06 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα