Στην Αθήνα θα συσκεφθούν του χρόνου οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ για θέματα Προϋπολογισμού

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, για πρώτη φορά, η ετήσια συνάντηση ανώτερων εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ σε θέματα Προϋπολογισμού.Η διοργάνωση στη χώρα μας της συνάντησης εκτιμά το ΥΠΟΙΟ ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη, κυρίως στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη βέλτιστη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών αλλά και την ανταλλαγή σχετικής τεχνογνωσίας, και για τον λόγο αυτόν,
ο υφυπουργός κ. Ν. Λέγκας προώθησε σχετική πρόταση.Η ομάδα εργασίας Ανώτερων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΟ, αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ηγετικό φόρουμ σε θέματα προϋπολογισμού. ΙΙδρύθηκε το 1980 και σε αυτήν συμμετέχουν διευθυντές προϋπολογισμού και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι κρατών-μελών του οργανισμού. Διεξάγει έρευνες και αναλύσεις έχοντας αναπτύξει ειδικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων για εξειδικευμένα θέματα. Η ομάδα συναντάται ετησίως, είτε στο Παρίσι (έδρα του ΟΟΣΑ) είτε σε πρωτεύο
Keywords
Τυχαία Θέματα