Ενισχύθηκε τον Απρίλιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών

Μείωση 3,7%, έναντι αυξήσεων 8% και 0,5%, που είχαν σημειωθεί κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών των ετών 2008 προς 2007 και 2007 προς 2006, παρουσίασε τον Απρίλιο ο γενικός δείκτης Τιμών Εισαγωγών, κυρίως, λόγω της μείωσης των τιμών των καυσίμων και δευτερευόντως και από μεγάλη απόσταση της ελαφράς πτώσης των τιμών των ενδιάμεσων αγαθών. Σε σχέση, όμως, με τον Μάρτιο σημείωσε αύξηση η οποία και πάλι οφείλετο κυρίως στην πορεία των τιμών των καυσίμων.Σε σχέση με τον Μάρτιο, ο δείκτης τιμών εισαγωγών σημείωσε, ωστόσο, αύξηση 1%, έναντι αυξήσεων 1,6% και 1,2% που είχαν σημειωθεί, κατά τις
αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών των ετών 2008 και 2007, ενώ σε μέσα επίπεδα δωδεκαμήνου, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4%, έναντι αυξήσεων 5,5% και 1,6%, που σημειώθηκαν κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.Αναλυτικότερα από Απρίλιο σε Απρίλιο, η μείωση του γενικού δείκτη προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των κύριων ομάδων Βιο
Keywords
Τυχαία Θέματα