Μύλοι Κεπενού: Στα 0,02 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα για το 2008

Σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2008 της «Μύλοι Κεπενού». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,002 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,018 ευρώ ανά μετοχή.Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος,βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date),είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 (αποκοπή Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank. Η είσπραξη του μερίσματος, μέσω της πληρώτριας τράπεζας, είναι δυνατή μέχρι την 31/12/2014.
Keywords
Τυχαία Θέματα