Δίκτυο Οπτικών Ινών στο Δήμο Θάσου από τις εταιρείες ΜΑΡΑΚ-FSYS

Η Ένωση εταιρειών Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ - FSYS ΕΠΕ, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2: "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ, υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Θάσου.Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών έως την είσοδο των κτιρίων του δήμου, ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση Active Ethernet FTTB, υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης τεχνολογίας Pre-Wimax, πολύ υψηλών ταχυτήτων, καθώς και παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών με προσωπικό επιφυλακής 24 ώρες, 365 ημέρες.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 343.159 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα