Σπ. Καπράλος: Η μείωση του κόστους συναλλαγών βασικός στόχος της ΕΧΑΕ

Αλλαγές στη δομή λειτουργίας του Αποθετηρίου προωθεί η ΕΧΑΕ, με βασικότερη το διαχωρισμό εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης που έχει ως βασικό στόχο τη μείωση του κόστους των συναλλαγών.Όπως προκύπτει από την παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της ΕΧΑΕ και των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση του ομίλου προς την κατεύθυνση αυτή από τον πρόεδρο του Χ.Α. και διευθύνοντα σύμβουλος της εταιρείας κ. Σπύρο Καπράλο, οι αλλαγές θα υλοποιηθούν μέσα από τρεις βασικούς
άξονες στρατηγικής: την αλλαγή της δομής και λειτουργίας του ελληνικού αποθετηρίου, την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού που παρέχονται στους πελάτες του και στην ενίσχυση και επέκταση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του. Οσον αφορά τις αλλαγές στη λειτουργία του Αποθετηρίου, θα γίνει διαχωρισμός εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης με στόχο τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και κατ' επέκταση τη μείωση του επικουρικού κεφαλαίου.Επίσης, στο πλαίσιο ενί
Keywords
Τυχαία Θέματα