ΥΠΑΝ: Υπεγράφη η νέα αγορανομική διάταξη

Υπεγράφη σήμερα από τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχο η Αγορανομική Διάταξη υπ' αρ. 7/2009 με την οποία κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ισχύουσες σήμερα Αγορανομικές Διατάξεις και καταργείται η μέχρι σήμερα κωδικοποιημένη Αγορανομική Διάταξη 14/1989.Με αφορμή την υπογραφή της νέας κωδικοποιητικής Αγορανομικής Διάταξης ο υφυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο για την απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ανακωδικοποιούμε, σήμερα, μετά από είκοσι χρόνια από την τελευταία κωδικοποίηση, το ισχύον αγορανομικό κανονιστικό πλαίσιο, εκδίδοντας μια νέα κωδικοποιητική Αγορανομική Διάταξη.Με τη νέα αυτή Διάταξη τροποποιούμε και βελτιώνουμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς. Η Διάταξη αυτή υπήρξε πρ
Keywords
Τυχαία Θέματα