Λάμψα: Στα 0,05 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα του 2008

Στα 0,05 ευρώ ανά μετοχή θα είναι το μέρισμα του 2008, όπως αποφάσισε η γσ της Λάμψα

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,00556 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,04 Ευρώ ανά μετοχή.Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 29η Ιουλίου 2009 (αποκοπή Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009, πριν από

την έναρξη της συνεδρίασης).Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK, ως ακολούθως:1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ.5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λ
Keywords
Τυχαία Θέματα